Archive for the ‘Uncategorized’ Category

OmniChannel: Do or Die

Posted: 31st January 2014 by admin in Uncategorized
Comments Off on OmniChannel: Do or Die

De ontwikkelingen binnen OmniChannel hebben alles te maken met technologie, klantinzicht, strategie en dataveiligheid. Deze vier deelgebieden kwamen allemaal terug tijdens het persevenement ‘OmniChannel: do or die’, 31 januari 2014 in de Chicago Social Club. Vier inspirerende sprekers belichtten op een scherpe en inhoudelijke manier ieder de nieuwste ontwikkelingen rond OmniChannel. Ieder vanuit hun hun eigen expertise en praktijkervaring. […]