Present time oct 21 - 2015 -

21 oktober 2015 is de datum die een centrale rol speelt in de ‘Back To The Future‘-films uit 1985; 1989 en 1990. Vanwege het 30 jarig jubileum buitelen kranten; tijdschriften; radio- en TV-programma’s over elkaar heen om te laten zien welke voorspellingen voor 2015 uit de film werkelijkheid zijn geworden…en welke (nog) niet. Lieke en Richard Lamb (hét trendwatchers-duo van Nederland) zijn natuurlijk aan hun stand verplicht om een stap verder te gaan: hoe ziet onze wereld er over 30 jaar uit? Reis met hen mee naar 2045!

=> Bekijk op TrendWatcher.TV de video’s
=> van alle uitgekomen voorspellingen

2015 – 30 jaar = 1985
Het is vandaag de dag nauwelijks voor te stellen hoe primitief onze wereld was in 1985 qua ICT. Maar ja, Ben Woldring werd dan ook pas in dat jaar op 6 februari geboren ;) 30 jaar later is deze succesvolle ICT/internetondernemer een rolmodel voor veel studenten en jonge ondernemers.

In 1985 waren de meeste computers – denk Commodore & Amiga – nog niet aangesloten op een netwerk en werkten ‘stand-alone’. Het ‘Adidas-netwerk’ was de snelste manier om gegevens te kopiëren van de ene naar de andere computer. Daarbij liep men letterlijk met cassette of een Floppy Disk waarop gegevens stonden (in Vlaanderen liefkozend een ‘Flodderschijf’ genoemd) naar een computer verderop in het bedrijf. Het internet bestond in 1985 wereldwijd slechts uit een paar honderd computers van universiteiten. In dat jaar werd ook de allereerste ‘.com’-domeinnaam geregistreerd. 1985 was ook het jaar waarin MS-DOS door Microsoft werd uitgebreid met de grafische schil ‘Windows 1.0’. Daardoor werd het gebruik van een computer veel eenvoudiger. Apple had twee jaar eerder al (1983) de grafische Lisa-computer gepresenteerd en in 1984 kwamen zij met de Macintosh. Beiden waren enorme doorbraken na de nog op tekst gebaseerde Apple II. Naast de telefoon was de fax het belangrijkse communicatiemiddel. De mobiele telefoon voor de massa zou nog jaren op zich laten wachten.  

2015 
30 jaar na 1985 – in 2015 – ziet de wereld er heel anders uit. In Back To The Future II werd daar alvast een voorschot op genomen door hoofdrolspeler Marty McFly (Michael J. Fox) een tijdreis te laten maken naar 21 oktober 2015. 

Op het eerste oog klopt er weinig van de voorspellingen die in Back to The Future gedaan werden. De SmartPhone komt in het geheel niet voor in de film. Het internet werd als zodanig ook niet herkend als een game changer. Men borduurde in de film liever voort op de destijds zo populaire Fax met de ‘Pac Fax Mailbox’ die op straat stond en waarmee mensen onderweg faxberichten zouden kunnen versturen in 0,5 seconde. Zo’n voorspelfout is typical: men realiseert zich niet dat de opvolger van een uitvinding vrijwel nooit in dezelfde verschijningsvorm tot ons zal komen. In feite bedoelde men met de ‘Pac Fax Mailbox’ iets dat we later ’email’ zouden noemen… 

Volgens de krant in de film zou Lady Di een lang leven beschoren zijn. Zij werd op een foto getoond als oudere dame. Het heeft niet zo mogen zijn. Ook heeft de VS nog geen vrouwelijke president gehad, al zou Hillary Clinton met een paar jaar vertraging alsnog deze belofte kunnen invullen. Van daadwerkelijk tijdreizen is het ook nog niet echt gekomen. Alhoewel…zie hieronder als we 2045 bespreken.

Toch waren andere voorspellingen in Back To The Future angstaanjagend nauwkeurig. Zo is het fameuze Hoverboard waarop Marty McFly (Michael J. Fox) zich in de film voortbeweegt er nu eindelijk in het echt: Hendo en Lexus kregen het ieder voor elkaar om een eigen prototype te bouwen op basis van magnetisme en supergeleiding. Beschikbaar voor consumenten is het hoverboard nog lang niet.

Op TrendWatcher.TV hebben we deze echte hoverboards en andere uitgekomen voorspellingen op een rij gezetDenk aan Virtual Reality / Augmented Reality – brillen die in Back To The Future getoond werden. Die kennen we nu in de vorm van Oculus; Hololens en Google Glass.

Videoconferencing wordt ook gebruikt in de film. Wij kennen dat nu als Skype en Facetime. In de film wordt een taxi betaald met een duimafdruk. Ook het smarthome wordt met duim- en spraakherkenning bediend. Biometrische herkenning is in werkelijkheid ook mogelijk en binnenkort ook biometrisch betalen.

In Back To The Future komen de afbeeldingen in een krant tot leven en blijken video’s te zijn. Vandaag de dag is dit mogelijk met ePaper en eInk. De onlangs gepresenteerde flexibele armband ‘Wove Band‘ maakt ook gebruik van deze techniek en zal uitgroeien tot een praktisch vorm van ‘wearable elektronics’.

De vliegende auto’s uit de film komen heel langzaam binnen handbereik. In ons eigen land is de PAL-V een kansrijk initiatief. Ook zelfstrikkende sportschoenen; Dehydrated Food Processors en Drones zijn gerealiseerd of staan op het punt op de markt te komen. Veel voorspellingen uit de film zijn technisch wel mogelijk maar nog niet voor consumenten beschikbaar.

Bij dit alles mogen we ons ook de vraag stellen in hoeverre films als Back To The Future zelf nieuwe ontwikkelingen aanjagen…Self Fulfilling Prophecy noemen we dat.

2015 + 30 jaar = 2045
Nu wordt het echt leuk: we gaan een tijdreis maken naar 2045 en springen dus nog eens 30 jaar vooruit. Rond dat jaar beleeft de vergrijzing haar hoogtepunt en zal het aantal eenpersoonshuishoudens enorm gegroeid zijn.

De vergrijzing zal de ‘Generation Exit’ creëren: hoog opgeleide Nederlanders op de arbeidsmarkt die hun heil buiten Nederland (en West-Europa) zoeken omdat zij de financiële druk van de vergrijzing niet meer willen dragen. Het resultaat is een verouderde bevolking plus veel laag opgeleide mensen op de arbeidsmarkt. Deze laatste groep wordt overigens steeds meer beconcurreerd door robots en ‘autonomisering’ (bedrijfsprocessen die helemaal zelfstandig draaien, zonder tussenkomst van de mens).

Nano Assemblers zullen in 2045 de high tech opvolgers van 3D Printers blijken te zijn. Deze Nano Assemblers kunnen een product op moleculair niveau opbouwen en kopiëren.

Kunstmatige intelligentie plus singularity zal ervoor zorgen dat een groot deel van de mensheid ondergeschikt zal zijn aan technologie en niet andersom. Naast Mensenrechten zullen er ook Machinerechten ingevoerd zijn. 

Na zelfrijdende voertuigen zullen rond 2045 automatisch vliegende transportmiddelen inmiddels toegestaan zijn. Voor het overbruggen van grotere afstanden zal onder andere gevlogen worden door de stratosfeer en zal gebruik gemaakt worden van Magnetic Levitation Transport waarschijnlijk gecombineerd met een Vacuum Tube (zie ET3 en Hyperloop). 

De SmartPhone laten we achter ons en wordt vervangen door communicatie die rechtstreeks ingrijpt op onze zintuigen; zenuwbanen en hersencellen. Daarbij zijn ‘chips in het hoofd’ minder waarschijnlijk dan het aanstralen van cellen vanaf buiten het lichaam. The Internet-Of-Things zal slechts een tussenfase blijken te zijn geweest in het pad naar ‘Biotronics’.

Nanotechnologie zal breed toegepast worden. Bijvoorbeeld als coating voor ruiten waardoor de glazenwasser overbodig wordt. Vuil hecht ook niet meer op kleding; afwas en de voorruit van onze (vliegende) auto.

De Virtual Reality / Agmented Reality – brillen zullen opgevolgd worden door holografische projectie om ons heen. Gamen doen we in 2045 niet meer met controllers maar met de opvolgers van Leap Motion. Daarbij worden handbewegingen vertaald naar de virtuele wereld.

In 2045 – 100 jaar na beeindiging van de Tweede Wereldoorlog – zullen we ons realiseren dat we al enkele decennia in een Derde Wereldoorlog verstrikt zijn. Deze Derde Wereldoorlog speelt zich online af en wordt gevoerd door overheden; multinationals en criminele organisaties die elkaar over en weer bespioneren en moedwillig schade toebrengen. Achteraf zal blijken dat deze CyberWar rond 2000 is begonnen en slechts af-en-toe aan de oppervlakte kwam. Bijvoorbeeld door de onthullingen van Edward Snowden en Julian Assange.

Tot slot: kunnen we al tijdreizen in 2045? Hoogstwaarschijnlijk nog niet maar…de theorie van Wubbo Ockels over de afhankelijkheid tussen tijd en zwaartekracht geeft wel nieuwe inzichten die tijdreizen mogelijk zou kunnen maken. Het lijkt letterlijk een kwestie van tijd nu het ‘uitwisselen van informatie met het verleden en de toekomst’ mogelijk lijkt te zijn aan de hand van ‘Higgs-singlets’, de ontbrekende tegenhanger van het Higgs-boson ‘deeltje’. Bij de TU Delft is het in 2015 gelukt om informatie over te dragen via een vorm van teleportatie. Daarbij werd de informatie niet verplaatst tussen twee punten, maar vindt de overdracht plaats door de verstrengeling van de eigenschappen van die deeltjes. Dat kan ook op grote afstand. Dit zijn de bouwstenen voor het reizen door het ruimte-tijd continuüm. De nu levende generaties zullen tijdreizen hoogstwaarschijnlijk niet meer meemaken maar je weet nooit wie er uit de toekomst hierheen komt om het uit te leggen.

We sluiten af met met de woorden van futurist Alvin Toffler:
“The future always arrives too soon and in the wrong order”.

Vul dit overzicht aan!
Heb je als lezer hierboven belangrijke voorspellingen gemist?
Stuur ze door via BackToTheFuture@TrendWatcher.com en we voegen ze toe!

Lieke en Richard Lamb,
Bureau TrendWatcher.com (contact)

Comments are closed.