De indicatoren in de CBS-conjunctuurklok van januari 2014 laten een positiever beeld zien dan de afgelopen maanden. Toch waarschuwt trendstrateeg Richard Lamb: “Het conjunctuurbeeld van januari laat een tijdelijke verbetering zien. De mondiale groei van de afgelopen maanden vlakt echter in 2014 alweer af. De Nederlandse economie heeft deze korte mondiale opleving gemist.
De TrendsVerwachting voor 2014 en 2015 luidt dan ook: geen solide economisch herstel voor Nederland. Een verder oplopende werkloosheid. Positief is wel een licht toenemend consumentenvertrouwen maar diezelfde consument handelt daar echter niet naar en houdt de hand noodgedwongen op de knip.”
Zie verder de ‘TrendsVerwachting 2014, het jaar van Durf Duurzaam Delen‘, inclusief video’s.

Comments are closed.