World Expo 2025…

Posted: 9th May 2016 by admin in Richard Lamb

Het initiatief om de World Expo 2025 (met het thema innovatie) naar Nederland te halen lijkt vroegtijdig de kop te worden ingedrukt. Minister Henk Kamp  acht het financiële risico te groot (brief aan de Tweede Kamer) op basis van een Maatschappelijke Kosten- en BatenAnalyse (pdf) en schuift de hete aardappel door naar VNO-NCW.

Da’s best apart voor een land dat zegt zich te willen profileren als een innovatieve Europese regio. Een beetje risico nemen hoort daarbij, toch? Het laat goed zien dat het ondernemersklimaat in ons land nog even niet optimaal is…

Economische UpSwing

Initiefnemer Leendert Bikker – die de afgelopen jaren van een indrukwekkend aantal vooraanstaande bedrijven en instellingen commitment had gekregen om de Wereldtentoonstelling financieel mogelijk te maken – had gezorgd voor een sluitende begroting met een minimaal risico voor de overheid. zo doe je dat anno 2016…eh..2025.

Maar goed, de World Expo 2025 met de daarbij behorende economische UpSwing gaat dus even niet door in de oorspronkelijk geplande vorm. De initiatiefnemers, incluis de Gemeente Rotterdam, zullen vast met een mooi alternatief komen maar dat kan natuurlijk nooit de internationale allure van de World Expo evenaren. Een gemiste kans. In 2015 bezochten Lieke Lamb en ik de World Expo in Milaan en constateerden dar dat zo’n inspirerend event welzeker economisch interessant kan zijn voor een land.

Innovatieve projecten geen Nationale Iconen!

Het is jammer dat het kabinet zich qua innovatie bijvoorbeeld richt op het aanwijzen van Nationale Iconen. Dat is net zoiets als achteraf constateren dat een topsporter die een olympische medaille behaalde het inderdaad erg goed gedaan heeft en rolmodel voor anderen is!? Bij het stimuleren van innovatie en ondernemerschap gaat het juist om het gehele innovatieve traject. Alleen dan kan Nederland werkelijk een innovatieve Europese regio met een prettig ondernemersklimaat worden. Je kan nou eenmaal niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten als je echt een innovatief en ondernemend land wil zijn.

Transitie Economie aanjagen

Het gaat niet om de iconen maar om de innovatieve projecten die mensen in beweging brengt. Net zoals de jaarlijkse Solar Challenge met betrokkenheid van de Technische Universiteiten en innovateive bedrijven. Dat is nou echt zo’n project dat met recht een aanjager van de Transitie Economie genoemd mag worden. Zie het artikel hierover op de ThePostOnline.

Reageren? Dan kan!

Wil je inhoudelijk reageren of aanvullen met mooie innovatieve voorbeelden? Doe dat dan via Twitter @RichardLamb met de hashtag #InnovatieNL

Comments are closed.