Jarenlang Economisch Zaagtandherstel

Posted: 28th February 2012 by admin in Trends

Jarenlang Economisch Zaagtandherstel“De huidige recessie-dip gaat heel 2012 duren maar het is slechts een onderdeel van een ‘Jarenlang Economisch Zaagtandherstel’. We zijn zeker tot het jaar 2020 zoet met deze recessie. Het begint trouwens steeds meer te lijken op de jarenlange recessie in Japan.”, aldus het trendwatchers-duo Lieke en Richard Lamb van Bureau TrendWatcher.com dat destijds als één van de weinigen de financiële crisis voorspelden.
Het duo spreekt iedere vrijdagochtend haar ‘TrendsVerwachting’ uit in het programma van Paul van Liempt op BNR Nieuwsradio en mocht onlangs nog aanschuiven in het torentje bij minister-president Mark Rutte.

De TrendsVerwachting voor de Recessie is ook te beluisteren.

Lamb baseert zijn toekomstvisie mede op de recente verwachtingen van het CBS; het Centraal Planbureau en de Europese Centrale Bank. Hij geef aan dat de ‘lichte krimp’ die de ECB aankondigde een stuk zwaarder zal uitpakken dan verwacht. De komende onderhandelingen over de nieuwe bezuinigingen tussen VVD, CDA en PVV in het Catshuis zullen er ook voor zorgen dat het consumentenvertrouwen de komende maanden laag blijft. Voor het einde van het jaar wordt echter weer een lichte opgaande flank verwacht.

2020
Lieke en Richard Lamb geven aan dat de gehele recessie, ondanks de nodige oplevingen, echt lang gaat duren: “Daar zijn we zeker wel tot 2020 zoet mee. Opvallend is dat die geluiden nog steeds niet in de politiek gehoord worden.” Volgens het trendwatchers-duo is dat op zich wel te verklaren: “Geen enkele politieke partij heeft er baat bij om een toekomstperspectief te schetsen waaruit blijkt dat de recessie werkelijk jarenlang zal gaan duren. Zowel de regeringspartijen als de oppositie hebben de komende Tweede Kamerverkiezingen al in het achterhoofd en willen zo ongeschonden mogelijk door de huidige regeerperiode komen. Politieke partijen hebben er simpelweg zelf geen belang bij om een minder positieve toekomstbeeld voor de langere termijn te schetsen en dat mag best zorgelijk genoemd worden.” 

Nederland
Een veel gehoorde boodschap in de media is ‘Nederland doet het relatief goed ten opzichte van andere Europese landen’. Dat klopt slechts ten dele: Nederland staat niet zoals Griekenland aan de rand van een faillissement maar echt rooskleurig staat ons land er ook niet bij. Er is sprake van het positiviteits-dilemma: men wil op dit moment graag positief nieuws melden over de economie. Iedereen die een minder positief toekomstbeeld van Nederland schetst loopt de kans weggezet te worden als een ‘doemdenker’. Niets is echter minder waar volgens Lamb: “Nederlanders praten zichzelf niet de recessie in maar constateren juist zelf heel scherp hoe ons land er voor staat en wat wij de komende jaren kunnen verwachten. Het consumentenvertrouwen is terecht laag en dus houdt men de hand op de knip. Mensen zijn – in tegenstelling tot de eerdere recessies zoals in de jaren ’80 – dit keer bijna ‘te goed’ geïnformeerd. Zij laten zich daardoor niets meer aanpraten door de politiek. Ook prikken zij door de soms grillige tendentieuze hap-snap berichtgeving in de media heen. Ze begrijpen dat al die sterk wisselende cijfers over de werkeloosheid; economische groei of krimp een soort schijnnauwkeurigheid oproept waar je eigenlijk niets aan hebt. Het gaat om de grote lijnen en die zijn niet enkel positief voor de komende jaren. Men kan zelf beredeneren dat iedere bezuiniging of lastenverzwaring uiteindelijk door hen zelf betaald zal moeten worden. Ook als bijvoorbeeld zogenaamd ‘de banken bijspringen’. Ook snapt men dat het om de lange termijn gaat en iedereen neemt dus zijn of haar financiële voorzorgsmaatregelen. Nederland heeft in feite zo’n 16,8 miljoen trendwatchers. Daar mogen we blij mee zijn!”

VVD, CDA & PVV in het Catshuis
We staan aan de vooravond van een nieuwe ronde extra bezuinigingen met een omvang van waarschijnlijk 10 à 15 miljard per jaar. Lieke en Richard Lamb spreken alvast hun verwachting uit over de resultaten die bereikt zullen worden tijdens het Catshuis-overleg in maart door VVD, CDA en PVV: “Los het verbale vuurwerk in de media waarbij Geert Wilders hoog van de toren zal blazen richting het CDA en in mindere mate naar de VVD zullen harde maatregelen genomen moeten worden. De kans is vrij groot dat het lage BTW-tarief omhoog gaat van 6% naar 8%. Dat levert de schatkist al direct zo’n 1,4 miljard euro extra op. Op de wat langere termijn is het zelfs voorspelbaar dat het hoge btw-tarief onder het mom van Europese harmonisatie van 19% naar 20 of 21% zal stijgen. In het kader van de alsmaar stijgende zorgkosten zal hoogstwaarschijnlijk de ‘eigen risico’ in de zorg verder verhoogd worden. De politieke geschillen rond de hypotheekrenteaftrek worden charmant, zonder gezichtsverlies voor de politieke partijen, opgelost door het aflossen van hypotheken wettelijk af te dwingen. Daardoor wordt indirect de hypotheekrenteaftrek steeds verder verlaagd. Ook zal fiscaal gestimuleerd worden dat ouders gaan helpen bij het aflossen van de hypotheekschuld van hun kinderen. Met dit alles wordt de totale hypotheekschuld lager en hoeft men niet echt de hypotheekrenteaftrek ter discussie te stellen.”

Recessie in het dagelijks leven
Wat gaan wij de komende jaren in het dagelijks leven merken van de recessie? “Het is nu nog niet voor iedereen voor te stellen maar het worden best heftige jaren, voor vrijwel iedereen. Op dit moment draaien de voedselbanken en kledingbanken al op volle toeren. Dat zal zeker niet afnemen. Het aantal trajecten voor schuldsanering zal sterk toenemen. Kinderen gaan gedwongen door de financiele nood weer bij hun ouders, van de relatief welvarende Baby Boomer Generatie wonen. Door een gebrek aan inkomsten zal zwartwerken; ruilhandel via de online marktplaatsen en ‘kleine’ criminaliteit zoals woninginbraken en roofovervallen toenemen. Zaken als woninginbraakpreventie en zelfverdedigingscursussen worden dus interessanter. Iedere recessie biedt immers ook weer kansen…” 

Mark Rutte
Lieke en Richard Lamb mochten onlangs aanschuiven in het torentje bij minister-president Mark Rutte. Dit mede naar aanleiding van hun nieuwe trendboek Your Future! waarin zij naast trends ook hun ‘TO DO Methode’ beschrijven. Daarmee kan iedereen zelf trends kan spotten en vertalen in kansen. “Het Nieuwe Trendwatchen…doe je zelf!”, aldus Lieke en Richard Lamb.

 

Bron: www.TrendsVerwachting.nl